Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Insecta Solutions

Η insecta solutions ειδικεύεται στις απολυμάνσεις και τις απεντομώσεις εντός κατοικημένων χώρων.

Ακολουθώντας επιστημονικές μεθόδους εργασίας και σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτυγχάνουμε εγγυημένη αποτελεσματικότητα σεβόμενοι πάντα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Οι εφαρμογές γίνονται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα στα σημεία που κρίνεται αναγκαίο, με το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.
Η κάθε λύση μας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, σύγχρονη και εγγυάται χώρους απαλλαγμένους από παράσιτα.

Στο τέλος των εργασιών μας δίνονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σε επιχειρήσεις με υψηλά επίπεδα ποιότητας (συστήματα ISO και HACCP) παρέχουμε πλήρη φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (πιστοποιητικά, δελτία ασφαλείας φαρμάκων, άδειες, αναλυτικά προγράμματα εφαρμογής για απολυμάνσεις και απεντομώσεις κ.ά.) για πλήρη υγειονομική κάλυψη. Ο υπεύθυνος επιστήμονας ενημερώνει τον φάκελο σε κάθε επίσκεψη στον χώρο σας σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες πραγματοποιήθηκαν. Καλύπτουμε έτσι τις απαιτήσεις οποιουδήποτε ελεγκτικού φορέα.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες δομημένα στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
Με πρωταρχικό στόχο την φροντίδα της Δημόσιας Υγείας και την πλήρη ικανοποίηση του κάθε πελάτη διασφαλίζουμε μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση.

Φιλικά,

Η υπεύθυνη Pest Control
Τσιρογιάννη Χρ. Σοφία
Γεωπόνος Γ.Π.Α.